Motociklizmas » Važiavimas kolonoje

| 2004-10-11 | 32 koment.
Vienąsyk su savimi į mūsų turą mes pakvietėm vykti kartu žmogų, kuris niekada gyvenime nevažiavo drauge su kitais baikeriais. Mus tai labai nustebino, nes jo motociklo vairavimo stažas buvo 25 metai ir per visus tuos metus jis nesyk nevažiavo grupėje su kitai baikeriais. Kaip paaiškėjo, net poroje su kuo nors nėra važiavęs. Jis užvertė mus klausimais. Gerai, kad tuos klausimus jis uždavė iš anksto, o ne mūsų kelionės metu. „Kas gali nutikti?“, „O jei pasibaigs benzinas?“, „O jei kas nors atsitiks?“ – tai tik keletas iš jų.

 

Kelyje neretai galima sutikti grupę baikerių, kurie važiuoja eilėje po du, greta viens kito, kaip parade. Tokios grupės vaizdas sukelia šypseną ir jos pagrindinis tikslas – pažaisti baikerius. Galbūt ir mūsų naujokas tikėjosi, kad ir mes taip keliausim. Kaip kvaila rizikuoti saugumu vardan įvaizdžio. (Arba, pavyzdžiui, kartais matai baikerį, kuris vietoj šalmo ant galvos užsidėjęs „dubenėlį“, bet jis save laiko labai stilingu). Taip, mes važinėjame kitaip. Ir kai tik išaiškinome taisykles mūsų baikeriui – vienišiui, jis išsyk pasijuto laisviau ir įsijungė į mūsų grupę kaip trūkstama grandis paveiksliuko dėliotėje.
Vienu iš pagrindinių momentų, turinčių įtakos važiavimo saugumui bei įdomumui, yra bendravimas, komunikacija. Kiekvienas, prieš išvažiuojant į trasą, turi žinoti kas gali nutikti. Fondas „Motorcycle Safety Foundation“ (MSF) nesenai išleido video kasetę ir bukletą „Važiavimo grupėje pagrindai“ („The Guide to Group Riding“). Jei MSF būtų išleidęs šią medžiagą anksčiau, mes būtinai būtume supažindinę su ja savo „atsiskyrėlį“. Video medžiagoje pavaizduota labai daug svarbių strateginių sprendimų, bet keletas elementarių aspektų praleista arba jie paminėti nesuteikiant jiems tinkamos reikšmės. Šiuos aspektus ir aptarsime šiame straipsnyje, žinoma, paminėsime ir pačius pagrindinius momentus.
MSF rekomenduoja, kad baikeriai susirinktų prieš kiekvieną kelionę drauge. Žinoma, nėra reikalo aptarinėti tas pačias taisykles ir signalus, jei jūsų grupė pastovi, bet jei prie jos prisijungia naujas narys, būtina aptarti pagrindinius momentus (jei prie jūsų grupės dažnai prisijungia nauji nariai, galbūt vertėtų įteikti atspausdintas taisykles). Prieš kelionę vertėtų aptarti kelionės maršrutą ir galimas kuro papildymo vietas. Jei kažkas atsiliko nuo grupės, turėtų žinoti kur grupė sustoja susirinkimui ar persigrupavimui. Arba kiekvienam grupės nariui įteikti kelionės maršruto žemėlapį, su jame pažymėtomis sustojimo vietomis. Tie, kas detaliai pažįsta kelionės maršrutą, turi nupasakoti kitiems apie jo ypatumus (pvz.: kelio atkarpas, kur vyksta remonto darbai ar yra staigūs posūkiai su užteršta kelio danga).
Tikėtina, kad jūsų grupėje yra pastovus lyderis („Road captain“ arba kitaip tariant – vedlys) ir grupės ariergardas (narys, važiuojantis grupės pabaigoje). Jei jų nėra, būtina juos paskirti ir supažindinti juos su jų pareigomis, kurias jie turi vykdyti. Vedlys turi žinoti maršrutą, būti ryžtingu ir dėmesingu visos kelionės metu. Vedlio rolei tiktų baikeris, turintis aukštesnį už vidutinį baiko valdymo įgūdžių lygį. Ariergardo vaidmeniui labiausiai tiktų techninių įgūdžių turintis grupės narys, nes jis turi padėti kiekvienam grupės nariui, priverstam sustoti dėl kažkokių nesklandumų. Šis grupės narys vežasi „stebuklingą krepšį“, sukomplektuotą būtiniausiais įrankiais ir kitais rakandais, kurių gali prireikti techniniai pagalbai kelyje. MSF rekomenduoja pagalbos suteikimui sustoti tik vienam baikeriui. Mūsų nuomone, tokia rekomendacija gera, kadangi kiekvienas grupės narys yra atsakingas už iš paskos jo važiuojantį narį, visa grupė greit pastebės, kad kažkas sustojo. Visa grupė taip pat sustos, radus saugią, sustojimui tinkamą vietą. Po kokių 15 minučių grupė gali pasiųsti atgal vieną narį, kad sužinoti sustojimo priežastį ir kaip klostosi reikalai pas sustojusius kolegas.
Tikimės, kad jūs nevažiuosite tandemu, šonas prie šono, kaip kad tai daro kai kurie baikeriai, tiesa? Jūs važiuosite taip, kad liktumėte gyvi. Derėtų nepamiršti vieno svarbaus momento: tai, kad jūs važiuojate grupe, dar nereiškia, kad jūs turite judėti kaip vientisa masė. Visada, kai jūs išvažiuojate iš sustojimo vietos, pravažiuojate sankryžą, atliekate lenkimo manevrą arba įveikiate posūkį (ypač kairį), reikia elgtis taip, lyg jūs važiuotumėte vienas, o ne grupėje. Kelyje reiktų išsidėstyti iš kairės į dešine šachmatų tvarka taip, kad tarp baikų būtų pakankamai vietos visomis kryptimis, bet ne per daug, kad tai galėtų provokuoti automobilistus ir jie galėtų užpjauti jums palei nosį. MSF rekomenduoja, kad tarp baikų būtų toks atstumas, kokį baikas įveikia per vieną sekundę, tokiu būdu, tarp baikų, važiuojančių viena juostos dalimi, atstumas bus dvi sekundės. Tai gera rekomendacija, bet ne visuomet pavyksta ją įgyvendinti. Mes, kaip taisyklė, palaikom dviejų – trijų motociklo korpusų ilgio distanciją tarp visų baikų. Bet, kas labai svarbu, jūs pastoviai turite matyti priekyje jūsų važiuojančio baikerio veidą jo galinio vaizdo veidrodėlyje. Tokiu būdu, jūs būsite tikras, kad ir jis jus mato. Nėra nieko blogiau, kai kas nors atsiranda jūsų „mirtinoje zonoje“.
Kai jūs važiuojate intensyviu judėjimu, mes rekomenduojame pasidalinti nedideliais pogrupiais po penkis – septynis baikerius. Bet netgi tada nepraraskite savitvardos, jei jūsų grupė „išsibarstys“ kelyje ir neblokuokite judėjimo kelyje. Lenkite kitas autotransporto priemones tada, kai to reikia, o po to pasitraukite į kitą eismo juostą, atverdami kelią kitiems. Kiekvienas turi savo greitį, kuriuo važiuodamas pasitiki savimi, jaučiasi užtikrintai, todėl grupė turi judėti pačio „lėčiausio“ baikerio greičiu arba pasidalinti į pogrupius ir laukti lėtesnių narių iš anksto aptartoje susitikimo, sustojimo vietoje. MSF rekomenduoja, kad grupės Vedlys atliktų lenkimo manevrą tiktai tada, kai jis įsitikinęs, kad visa grupė saugiai galės atlikti šį manevrą. Tai, žinoma, saugu, bet ne visuomet įvykdoma. Kai kiekvienas grupės narys prisimena, kad jis turi važiuoti kaip atskiras, individualus baikeris, lenkimo manevras po kurio laiko bus toks pat saugus.
Nors video medžiagoje ir pasakojama apie grupės judėjimą autostradomis (apie tai lig šiol ir šnekėjome), važiavimo taktika dviejų eismo juostų keliuose praktiškai neminima, o mes skaitom, kad tai – vienas iš svarbiausių momentų, kuriam turi būti skirtas pakankamas dėmesys. Štai vienas iš pavyzdžių, kai mintyse save reikia išeliminuoti iš grupės sąstato (atliekant lenkimo manevrą), bet nepamiršti apie grupės narių saugumą. Aplenkus reikia ne atsipalaiduoti, o pasirūpinti laisva vieta eismo juostoje tiems, kurie atlikinės lenkimą po jūsų. Jei tik priešais jus nesidriekia tuščias kelias, prieš pradėdami atlikinėti kitą manevrą, palaukite, pakol važiuojantis jums iš paskos pabaigs lenkimą.
Beveik viskam egzistuoja paprasti signalai atliekami ranka ir grupė turi juos žinoti. Kalbant apie komunikaciją, didelė atsakomybė tenka Vedliui. Jo regėjimas turi būti be priekaištų. Jis turi laiku pastebėti bet kokius kelio dangos pasikeitimus ar kliūtis ant kelio ir perspėti kitus (signalizuodamas kaire ranka ar dešine koja), nes visi, važiuojantys jam iš paskos, turi kiek ribotą apžvalgos galimybę. Vedlys turi spręsti, kada grupė dėl kelio sąlygų turi persigrupuoti iš šachmatinio išsidėstymo į koloną po vieną ir laiku perspėti grupę, iškeldamas vieną (va ir ne tą, apie kurį jūs pagalvojote) ar du pirštus. Mes visuomet persirikiuojame į koloną po vieną ir išsiplečiam, kai kelias išsilenkia į vieną ar kitą pusę, todėl galime naudoti visą eismo juostą ir pajusti tikrą, nevaržomą malonumą.
Vėl gi, kiekvienas turi savo įpročius ir įgūdžius. Greitesni baikeriai gali (ir turi) saugiai apvažiuoti tuos, kurie važiuoja lėčiau. Juk jūs nenorite pastoviai kažką persekioti ar, kas dar svarbiau, kažką spausti ir raginti. Daugelis grupių iš anksto aptaria tokias situacijas, prieš pakliūdami į staigių posūkių vingiuotas kelio atkarpas. Jei grupės narių vairavimo įgūdžiai nėra aiškūs (išskyrus ariergardą), tai lėčiau važiuojantis gali praleisti greičiau važiuojantį, pamodamas jam ranka judėjimo kryptimi, kai bus įsitikinęs, kad lenkimas bus saugus. Tokius momentus jūsų grupė būtinai turi aptarti iš anksto, nes jei grupės nariai bus nedėmesingi viens kitam, tai gali baigtis pykčiais, nusivylimu, avarijomis (na ir žinoma portretinės išvaizdos sugadinimu...).
Vingiuotame dviejų juostų kelyje jums teks išsisklaidyti – galbūt tarpai tarp jūsų žymiai padidės. Kai grupė keičia važiavimo kryptį ir daro posūkį, kiekvienas baikeris turi būti įsitikinęs, kad iš paskos važiuojantis kolega mato jo judėjimo kryptį. Nepamirškite, kad jūs esate atsakingi už iš paskos jūsų važiuojančius. Jūsų baikas turi būti geros techninės būklės, įsitikinkite tuo prieš kiekvieną kelionę, kad netektų kelyje užlaikyti draugų. Bet kuris maršrutas pareikalaus žymiai didesnių laiko sąnaudų važiuojant grupe, nei kad važiuotumėte vienas ar dviese. Ir tikrai niekas nesižavės grupės „stabdžiais“, laikas nuo laiko besikapstančiais prie savo baiko, kai visa grupė laukia.
Prie MSF rekomendacijų norėtųsi pridurti keletą patarimų. Pavyzdžiui, iš anksto aptarti mokamų kelio ruožų pravažiavimą, Vedlys galėtų iš karto sumokėti už visus, kad nereiktų gaišti laiko mokant kiekvienam už save. Be to, mūsų manymu, kiekvienas grupės narys turėtų suteikti būtiniausią informaciją, reikalingą ekstra atvejams (savo kraujo grupę, ką informuoti jei įvyktų nelaimė ir pan.). Tam mes pasiunčiam per rankas lapą popieriaus, kuriame visi tai surašo. Taipogi manome, kad iš anksto reikėtų aptarti savo veiksmus ekstra situacijose, pradedant nuo to, kad nereikia nuiminėti šalmo nuo nukentėjusio baikerio ir baigiant tuo, kas persekios autotransporto priemonės vairuotoją, sukėlusį eismo įvykį ir pasišalinusį iš jo vietos.
Ir nors važiavimas baiku yra individualus hobis, smagu juo dalintis su vienminčiais. Važiavimas grupėje gali suteikti malonumą ir begalę teigiamų įspūdžių, jei tam bus tinkamai pasiruošta. Dalinkitės tarpusavyje patirtimi ir naudokitės ja kelyje.
Jamie Elvidge, žurnalo „Motorcycle Cruiser“ vyr. redaktorius
VAŽIAVIMO GRUPĖJE TAISYKLĖS

1. Kolonos dalyvių pareigos
2. Distancija
3. Ranka rodomi signalai
4. Kolonos susirinkimas
5. Važiavimo pradžia
6. Padėtis važiuojamoje dalyje
7. Manevravimas
8. Degalų papildymas
9. Važiavimas per sankryžas ir geležinkelio pervažas
10. Sustojimas, stovėjimas
1. Kolonos dalyvių pareigos

1.1. Vedlio (Road Captain) pareigos.
1.1.1. Vedlys turi būti patyręs baikeris, mokantis ir sugebantis analizuoti bei prognozuoti kelio įvykių eigą.
1.1.2. Vedlys privalo laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų.
1.1.3. Vedlys privalo laiku ir suprantamai ranka rodyti signalus kolonai.
1.1.4. Vedlys, prieš pradėdamas bet kurį manevrą (važiavimo pradžia, sustojimas, persirikiavimas, lenkimas), pranešti apie tai kolonos Ariergardui (kolonos gale važiuojančiam baikeriui arba, jei reikia, dviems. Visi pranešimai, kuriuos Vedlys perduoda Ariergardui arba pastarasis Vedliui, perduodami motoracijų pagalba. Mūsuose tai naujovė, nes daiktas nors ir labai pravartus, bet ne iš pigiųjų – Louis kataloge kaina nuo 49€ iki 99€. Sennis).
1.1.5. Vedliui draudžiama pradėti važiavimą negavus Ariergardo sutikimo (leidimo).
1.1.6. Vedliui draudžiama pradėti lenkimą ar persirikiavimą į kairę eismo juostą (autostradoje) be Ariergardo sutikimo (leidimo).

1.2. Kolonos dalyvio pareigos.
1.2.1. Kolonos dalyvis privalo žinoti ir vykdyti šių taisyklių reikalavimus.
1.2.2. Kolonos dalyvis privalo vykdyti Vedlio ir Ariergardo nurodymus.
1.2.3. Kolonos dalyvis privalo turi mokėti važiuoti lygiagrečiai poroje su kitu baikeriu.
1.2.4. Kolonos dalyvis privalo laikytis distancijos.
1.2.5. Kolonos dalyvis privalo perduoti Vedlio rodomus signalus bei savo suprantamai ir laiku.
1.2.6. Kolonos dalyvis privalo laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų, ypač važiuojant per sankryžą ar geležinkelio pervažą.
1.2.7. Kolonos dalyvio transporto priemonė turi būti techniškai tvarkinga, ypatingą dėmesį skirti stabdžių sistemai.
1.2.8. Kolonos dalyvis privalo sustojimų metu informuoti Vedlį ir Ariergardą apie kelionės metu atsiradusias savo transporto priemonės techninius gedimus arba priekyje jo važiuojančios transporto priemonės, apie pasitraukimą iš kolonos, o taip pat apie kitas problemas.
1.2.9. Kolonos dalyviui draudžiama manevruoti, nepranešus apie tai atitinkamu signalu.

1.3. Ariergardo pareigos.
1.3.1. Ariergardas privalo savo veiksmus derinti su Vedliu.
1.3.2. Ariergardas privalo stebėti kolonos dalyvius.
1.3.3. Ariergardas privalo perspėti Vedlį apie kolonos išsibarstymą ar nutrūkimą.
1.3.4. Ariergardas privalo užkirsti kelią autotransporto priemonių vairuotojų arba kitų motociklininkų, ne kolonos dalyvių, bandymui įsiterpti į koloną arba ją nutraukti.

2. Distancija

Važiuojant kolona, atsižvelgiant į judėjimo greitį, reikia pasirinkti saugų atstumą nuo priekyje važiuojančio kolegos.

2.1. Kai greitis nuo 0 iki 40 km/h – distancija turi būti apie 8 m (važiavimo pradžia, įsibėgėjimas).
2.2. Nuo 40 iki 60 km/h – 11 – 12 m (važiuojant mieste, gyvenvietėse).
2.3. Nuo 60 iki 80 km/h – 15 m (važiavimas keliu).
3. Ranka rodomi signalai

3.1. Ranka rodomi signalai gali būti skirstomi į perduodamus visai kolonai, individualaus pobūdžio ir numatytus kelių eismo taisyklėse (posūkių, stabdymo).
3.2. Visi signalai turi būti rodomi iš anksto, prieš manevro atlikimą.
3.3. Vedlio parodytą signalą dubliuoja visi kolonos dalyviai.
3.4. Kolonos atliekami manevrai bei persigrupavimas pačioje kolonoje pradedami tik po parodžius atitinkamą signalų grupę, kurią gali sudaryti du ir daugiau signalų.
Pirmas signalas – DĖMESIO ! – ne trumpiau nei 2 sekundėm pakelta į viršų ranka (toliau – šauktukas skliaustuose (!)).
Antras signalas – tai signalas, konkrečiai informuojantis apie būsimą manevrą (kolonos sustojimą, persirikiavimą į kitą eismo juostą, lenkimas, posūkis ir pan.).

Toliau tekste:
(!) – sustojimas – ne trumpiau 10 sekundžių iškelta į viršų ranka.
(←) – posūkis arba persirikiavimas į kairę - posūkio į kairę signalą atitinka į šoną ištiesta kairė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta dešinė ranka.
(→) – posūkis arba persirikiavimas į dešinę - posūkio į dešinę signalą atitinka į šoną ištiesta dešinė arba į šoną ištiesta ir per alkūnę statmenai į viršų sulenkta kairė ranka.
(↓) – pasitraukimas iš kolonos – nuleista žemyn kairė ranka.
(↔) – kolonos dalyvio pasiūlymas jį aplenkti – horizontalūs judesiai ištiesta kaire ranka prieš judėjimo kryptį.

3.5. Vedlio parodytus signalus toliau perduoda kiekvienos kolonos grandies vienas iš dalyvių sekančiai grandžiai (transporto priemonė, užimanti visą vieną eismo juostą arba lygiagrečiai važiuojantys du motociklai be šoninių priekabų). (Šis taisyklių punktas, mano manymu, prieštarauja 3.3. punktui. Sennis).
3.5.1. Posūkis arba persirikiavimas į kairę - (!) - (←)
3.5.2. Posūkis arba persirikiavimas į dešinę - (!) - (→)
3.5.3. Sustojimas - (!) - (!)
3.6. Individualaus pobūdžio ar poreikio signalai rodomi iš paskos važiuojantiems kolegoms, norint juos perspėti apie tai, kad:
3.6.1. Pasitraukiate iš kolonos ir sustojate – 3 kartus (!) - (↓), (pavyzdžiui, dėl transporto priemonės techninio gedimo).
3.6.2. Pasitraukiate iš kolonos – 1 kartą (!) - (↓), (pavyzdžiui, jei nusprendėte palikti koloną ir važiuoti kitu maršrutu ir pan.).
3.6.3. Siūlote jus aplenkti, nes nenorite palikti savo grandį ar pogrupį, kuriame važiuojate - 3 kartus (!) - (↔).
4. Kolonos susirinkimas

4.1. Kolonos dalyviai renkasi iš anksto nurodytu laiku, nurodytoje vietoje.
4.2. Kolona išsirikiuoja praėjus valandai nuo susirinkimo pradžios nurodyto laiko.
4.3. Kolona pradeda kelionę praėjus 15 minučių po išsirikiavimo.
5. Važiavimo pradžia

5.1. Važiavimo pradžia iš susirinkimo vietos.
5.1.1. Prieš pradedant važiavimą kolonos dalyviai turi užvesti variklius ir juos pašildyti.
5.1.2. Jei kolonos dalyviui reikia daugiau laiko užvesti bei pašildyti variklį, jis iškelia į viršų ranką ir laiko ją iškėlęs ne mažiau 15 sekundžių, taip perspėdamas Ariergardą apie nepasirengimą važiavimo pradžiai.
5.1.3. Ariergardas ir kiekvienas kolonos dalyvis, po to kai jau sėdi ant motociklų, turi prakontroliuoti, kad prieky stovinčio motociklo atraminė kojelė nebūtų atlenkta ir perspėti apie tai to motociklo vairuotoją.
5.1.4. Ariergardas blokuoja eismo juostą į kurią turi išvažiuoti kolona ir turi įsitikinti, kad kolonos važiavimo pradžiai kliūčių nėra.
5.1.5. Ariergardas, įvykdęs 5.1.4. punkte įvardintą reikalavimą, duota Vedliui signalą pradėti važiavimą.
5.1.6. Vedlys parodo kolonai signalą (!) - (←) ir pradeda važiuoti atlaisvinta eismo juosta.
5.1.7. Ariergardas prisijungia prie kolonos tik tada, kai pajuda paskutinis kolonos dalyvis.

5.2. Važiavimo pradžia iš sustojimo vietos.
Sustojimo ir poilsio bei degalų papildymo vietos yra planuojamos maršruto sustatymo metu ir apie jas kolonos dalyviai yra informuojami iš anksto.
Gali būti, kad kelionės metu prie kolonos prisijungs nauji dalyviai, nesusipažinę su jūsų maršrutu ir važiavimo taisyklėmis, todėl:
5.2.1. Vedlys ir Ariergardas supažindina norinčius prisijungti asmenis su jūsų taisyklių reikalavimais, važiavimo bei elgesio normomis.
5.2.2. Vienas Ariergardas važiuoja pagrindinės kolonos gale, kitas – prisijungusios prie jūsų grupės gale.
5.2.3. Toliau kaip šių taisyklių 5.1.1. – 5.1.3. punktuose.
5.2.4. Paskutinis Ariergardas blokuoja eismo juostą į kurią turi išvažiuoti kolona ir turi įsitikinti, kad kolonos važiavimo pradžiai kliūčių nėra.
5.2.5. Toliau kaip šių taisyklių 5.1.5. – 5.1.7. punktuose.
5.2.6. Kito sustojimo metu paskutinis Ariergardas sprendžia kam iš prisijungusiųjų prie kolonos galima leisti važiuoti pagrindinės kolonos sudėtyje ir informuoja apie tai Vedlį.
5.2.7. Naujas dalyvis užima vietą kolonoje, kurią jam nurodo Ariergardas.
6. Padėtis važiuojamoje dalyje

Kolonos padėtį važiuojamoje kelio dalyje parenka Vedlys, atsižvelgdamas į kolonos saugumą bei eismo sąlygas.

7. Manevravimas

7.1. Persirikiavimas į kairę, pasirenkant eismo juostą, kuria važiuojama didesniu greičiu.
7.1.1. Vedlys apie savo ketinimą iš anksto įspėja Ariergardą motoracijos pagalba.
7.1.2. Ariergardas persirikiuoja į Vedlio nurodytą eismo juostą, nemažindamas važiavimo greičio.
7.1.3. Ariergardas informuoja Vedlį apie esamą padėtį ir duoda sutikimą pradėti manevrą.
7.1.4. Vedlys praleidžia visas transporto priemones likusias toje eismo juostoje į kurią ruošiasi persirikiuoti kolona ir duoda signalą kolonai persirikiuoti.
7.1.5. Vedlys persirikiuoja į kairę.
7.1.6. Kolonos dalyviai persirikiuoja į kairę paskui Vedlį.
7.1.7. Ariergardas, persirikiavus paskutiniam kolonos dalyviui, informuoja apie tai Vedlį.

7.2. Posūkis į kairę.
7.2.1. Šių taisyklių 7.1.1. – 7.1.7. punktai.
7.2.2. Vedlys duodą signalą mažinti greitį.
7.2.3. Vedlys duoda signalą sukti į kairę ir pradeda manevrą.
7.2.4. Kolonos dalyviai atlieka kairį posūkį.
7.2.5. Atlikus posūkį, Ariergardas informuoja apie tai Vedlį.

7.3. Lenkimas.
7.3.1. Šių taisyklių 7.1.1. – 7.1.7. punktai.
7.3.2. Vedlys didina greitį.
7.3.3. Pasiekus saugų atstumą nuo aplenktos transporto priemonės duoda signalą persirikiuoti į dešinę ir pradeda manevrą.
7.3.4. Kolonos dalyviai padidina greitį ir persirikiuoja į dešinę.
7.3.5. Atlikus lenkimą ir persirikiavus į dešinę Ariergardas informuoja apie tai Vedlį.
7.3.6. Vedlys sprendžia ar važiavimo greitis lieka toks koks buvo pasiektas lenkimo metu, ar sumažinamas iki prieš tai buvusio.

7.4. Persirikiavimas į dešinę, posūkis į dešinę.
7.4.1. Vedlys duodą signalą mažinti greitį.
7.4.2. Vedlys duoda signalą sukti į dešinę ir pradeda persirikiavimą į dešinę arba atlieka dešinį posūkį.
7.4.3. Kolonos dalyviai persirikiuoja į dešinę arba atlieka dešinį posūkį.
7.4.4. Atlikus persirikiavimą ar posūkį, Ariergardas informuoja apie tai Vedlį.

7.5. Sustojimas.
7.5.1. Vedlys duodą signalą mažinti greitį.
7.5.2. Vedlys, sumažinęs greitį, pasuka į kelkraštį ir sustoja lygiagrečiai kelio krypčiai.
7.5.3. Kolonos dalyviai sustoja iš paskos Vedlio nekeisdami savo padėties kolonos išsidėstymo eiliškume.

Neplanuoti, netikėti ar priverstiniai sustojimai atliekami vadovaujantis blaiviu protu, atsižvelgiant į šių taisyklių reikalavimus bei situaciją, susiklosčiusią kelyje.

8. Degalų papildymas

8.1. Degalų papildymo vietos kelionės maršruto sustatymo metu parenkamos atsižvelgiant į dalyvių transporto priemonių minimalią degalų bako apimtį ir vidutines degalų sąnaudas.
8.2. Degalų papildymas privalomas visiems, nepriklausomai nuo vidutinių degalų sąnaudų ir degalų likučio bake.
9. Važiavimas per sankryžas ir geležinkelio pervažas

9.1. Važiavimas per sankryžas ir geležinkelio pervažas turi būti atliekamas griežtai laikantis ir nepažeidžiant kelių eismo taisyklių reikalavimų.

9.2. Kolonos nutrūkimas.
9.2.1. Kolonai nutrūkus, Ariergardas informuoja apie tai Vedlį.
9.2.2. Vedlys sprendžia ar sumažinti važiavimo greitį, ar sustoti ir praneša apie tai Ariergardui.
9.2.3. Vedliui draudžiama tokiu atveju atlikinėti persirikiavimo, posūkio į kairę ar apsisukimo manevrus.
9.2.4. Vienas iš Ariergardų stoja nutrūkusios kolonos priekyje.

9.3. Kolonos susijungimas.
9.3.1. Kai atsilikusi kolonos dalis pasiveja pagrindinę koloną, Ariergardas važiuojantiems jam iš paskos duoda signalą, kad jis pasitraukia iš kolonos.
9.3.2. Ariergardas grįžta į savo vietą kolonos pabaigoje ir informuoja Vedlį apie tai, kad kolona susijungė.
10. Sustojimas, stovėjimas

10.1. Pailsėti ar papildyti degalų sustojama iš anksto numatytose vietose.

10.2. Sustojimas.
10.2.1. Transporto priemonės sustoja kelkraštyje lygiagrečiai kelio krypčiai tokiu eiliškumu, kaip yra išsidėstę kelionės metu kolonoje.
10.2.2. Atstumas tarp transporto priemonių turi būti toks, kad transporto priemonė galėtų netrukdoma išvažiuoti į eismo juostą.

10.3. Stovėjimas.
10.3.1. Vieta stovėjimui ar nakvynei parenkama kelių eismo taisyklėse neuždraustose vietose. Tai gali būti kempingai arba kita tam tinkama vietovė (pvz.: pieva, slėnis ir pan.), nepertoliausiai nuo kurios galima įsigyti daug alaus ir užkandžių, „pakabinti“ vietinių merginų ir, pageidautina, ne spygliuočių miškų prieglobstyje, nes neturėsite kuom pasišluostyti... .
Šaltinis: www.bikerman.ru
Iš rusų kalbos vertė: SennisKomentarai  Komentuoti gali tik prisijungę Motomanai.lt nariai.
4xRG
2014 Spalio 28 07:33

Mokintis vaziuoti kolonoja reikia uzdaroje teritorijoje kad nesuzaloti pasaliniu.PVZ
https://www.youtube.com/watch?v=gpRwps5sLfU

NotExtreamMan NotExtreamMan
2013 Birželio 7 18:01

Na Ačiū labai už tokį straipsnį.

Mindaugas^Vln Mindaugas^Vln
2013 Birželio 7 11:31

Man, kaip naujam vairuotojui- labai naudinga informacija. Nors esu važiavęs kolonoje kelis kartus, 90 % straipsnio buvo visiška naujiena :)

Bowie Bowie
2011 Rugsėjo 26 20:34

Jau atsispausdinta ir studijuojama :)

Sher Lomberg Sher Lomberg
2011 Gegužės 3 11:18

Kaip man pirma karta vaziuojanciam kolonoje manau tikrai pravers, dekui uz svarbia info

arasyzf arasyzf
2011 Balandžio 26 17:18

gera info ! :)

BOTIJAN BOTIJAN
2011 Balandžio 7 14:00

geras straipsnis vertes isiminti :)

trix trix
2011 Balandžio 4 21:04

dėkui už straipsnį :) dabar galėsim keliauti viską išmokę :)

sniegas68 sniegas68
2010 Rugsėjo 26 18:33

..kai kai kuriems, o ypac, laikanciams save vedliais reiktu tai ne tik perskaityt, bet isikalt i bukas galvas..

Lukstukas Lukstukas
2009 Liepos 10 10:19

Na siandien bus proga ismegint: Vilnius - Giruliai

Senukas Senukas
2009 Gegužės 1 20:14

video versija:

http://www.youtube.com/watch?v=erpkyD7SMfw

Monicita Monicita
2009 Balandžio 20 12:33

labai geras straipsnis :)

omkas omkas
2009 Balandžio 14 23:49

Manau ka geras straipsnis tik kazi ar as tiek prisiminsiu :) , oseip manau reik jas iteisint ir per egzus vairavimo paklausinet

antoniiss antoniiss
2009 Balandžio 9 21:38

Aciu tikrai daug vertingos informacijos.

Komjaunuolis Komjaunuolis
2008 Gruodžio 11 15:40

as net negalvojau kad tiek daug taisykliu yra :) bet daug yra elementariu, kurias jau ismokau regitroje :P na straipsnis man patiko, visokiu nauju dalyku suzinojau :)

3akoH88
2008 Liepos 29 20:40

10.3.1 Va čia tai gerai :D

Garbanius
2007 Gruodžio 9 22:12

Labai teisingas straipsnis ir reikalingas ir ne tik baikeriams o visiems vaziuojant kolonoje.

toxa
2007 Liepos 18 12:00

Kuo daugioau tokiu straipsniu ir demesio jiems. Tuo maziau bus nelaimiu.

ZLO ZLO
2007 Birželio 5 11:16

jo :) )
"pageidautina, ne spygliuočių miškų prieglobstyje, nes neturėsite kuom pasišluostyti... "

aidas aidas
2006 Spalio 23 14:26

geriausias punktas 10.3.1.

SUOMIS
2006 Sausio 5 16:06

va todel Xmen ir vaziuoja chebra "savomis" gaujomis nes zino kas koki finta gali iskresti ......
o reikia tureti laiko parodyti kad lenksi ar pan...... maziau nesusipratimu....

dovydas dovydas
2006 Sausio 1 17:35

Labai gera tema.Tai tikrai gera gero pasivažinėjimo pradžia,reikėtų labai atsakingai pasižiūrėti į tokių taisyklių įsisavinimą ir laikymąsi,nepriklausomai nuo stažo ar amžiaus, o jas įteisinus galima būtų sustiprinti atsakomybės jausmą už "artimą"savo,ta prasme, sveikatos sutrikdymo ar žalos atlyginimo nesusipratimų atvejais.

Plombuxter
2005 Lapkričio 11 09:35

gerai kad yra tokios taisykles. tik LT galetu dazniau vazineti baikeriu kolonos :)

A Blatnas
2005 Spalio 3 18:14

O as ir prisiplojes buvau.Lenkdamas neperspejau ir atsiduriau griovyje.O kaip gaila moco

Torcas
2005 Rugsėjo 11 10:54

Puikus straipsnis, nezinojau kad yra tokios taisykles, istikruju labai naudingos. :)

ozzis
2005 Rugpjūčio 30 21:39

Straipsnis neblogas, ypac norinciam si bei ta suzinoti..., o tokiem "britvistam" kurie kolonoje vaziuodami neranda laiko perspet kitu apie vykdoma manevra tai isvis ant paspirtuku sodint reikia.

Foxas Foxas
2005 Rugpjūčio 12 10:43

Manyčiau, kad tai tik labai naudingas pasiūlymas.Faktas kaip blynas, kad geriausiai važiuito šachmatų/deimanto išsidėstymu.Na o dėl detalesnių parodymų tai jų signalus gali žinoti tik ilgai kartu važinėjanti motociklininkų grupė. Bet straipsins geras, verta pasimokyti. :)

Talkee Talkee
2005 Kovo 6 20:35

nu aisku pasirodysiu tikrai bukas... :) bet apie tokias taisykles isgirstu pirma karta...Aisku gal ir gerai, kadangi tai tikrai naudinga informacija, nesvarbu ar vaziuoji vienas ar grupeje - juk bet kada kelyje gali sutikti kita grupe motociklininku ;)

Wolf Wolf
2005 Sausio 25 13:08

Tikrai geras straipsnis. Vertas demesio. Ypac naujokams, kurie nori susidraugauti su kitais bendraminciais.

XmeN XmeN
2005 Sausio 5 23:24

Seip sitos taisykles daugiau baikeriams skirtos, nes seip jei varanat su "britvom" tai laiko nebutu perspeti kitus apie lenkima, ar dar apie ka nors..

baikeris
2004 Lapkričio 29 18:26

o jei neturiu saibu uz ka papildyt?????? :-)

Ziurke Ziurke
2004 Spalio 14 10:19

jep :D


 
P
A
T
K
P
Š
S
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
15
17
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31


71.040.604
+22.361
VisoVakar
Nariai24.490+9
Temos4.653+2
Žinutės353.849+256
Komentarai100.193+27
Gyvadėžė678.090+799
Nuotraukos72.891+54
Video3.719+4
Motokatalogas4.174+17